Για τον συλληφθέντα αντιρρησία συνείδησης Μουράτ Κανατλί

Επειδή κάθε άτομο πρέπει να έχει την ελευθερία να αναπτύσσει την  αυτονομία του και να προσφέρει στην κοινωνία χωρίς να υποτάσσεται στην  εξουσία και το “καθήκον” να υπηρετεί την πατρίδα…

Επειδή η στρατιωτική θητεία – κληρωτή ή έφεδρη – δεν είναι “ιερή”, Ο  στρατός εκ φύσεως στρέφεται ενάντια στην ανθρώπινη ζωή και ως μηχανισμός  “εκπαιδεύει” τον υπηρετούντα να υποτάσσεται ολοκληρωτικά και χωρίς  αντιρρήσεις σε κάθε εξουσιαστικό θεσμό.

Επειδή η αντίρρηση συνείδησης δεν είναι ένα φιλελεύθερο αστικό δικαίωμα,  αλλά μία ελευθεριακή πράξη πολιτικής ανυπακοής και αντιμιλιταριστικής  δράσης…

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τον φυλακισμένο αντιρρησία συνείδησης  Μουράτ Κανατλί και κλιμακώνουμε τη δράση μας για μια αποστρατικοποιημένη  Λευκωσία, για μια αποστρατικοποιημένη Κύπρο.

Κανένας φαντάρος ποτέ και πουθενά, Δεν δίνουμε τις ζωές μας για τα αφεντικά!

Συσπείρωση Ατάκτων

Εικόνα