Hade Gene Yürüyoruz!

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır. Onur yürüyüşleri kollektif olarak …

Read More