Υπογράφουμε το «Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των Ανθρώπων της Κύπρου»

Ξεκινούμε σήμερα τούτη την εκστρατεία συλλογής υπογραφών. Υπογράφοντας το « όλες και όλοι εμείς που θέλουμε να ζήσουμε σε μία, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο, δεσμευόμαστε να μην συμμετέχουμε σε κανενός …

Read More

Queer Cyprus Association at Pride 2017

Transcript/Απομαγνητοφώνηση/Transkripsiyon While we are marching, raising awareness and increasing our visibility marking the 17th of May, commemorating the decision to remove homosexuality from the International Classification of Diseases, hundreds of …

Read More

Hade Gene Yürüyoruz!

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır. Onur yürüyüşleri kollektif olarak …

Read More

Federal bir Kıbrıs’a Evet

[english] [ελληνοκυπριακά] Çevirenler: Yunus Cenk, Orhan Erönen, Dayanışma Kıbrıs Sorunu, her zaman siyasi elitlerin güç kavgası olmuştur ve olmaya devam ediyor. Ayni zamanda, birbiriyle çekişen milliyetçi ideolojilerin de konusu olmuştur. …

Read More