Υπογράφουμε το «Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των Ανθρώπων της Κύπρου»

Ξεκινούμε σήμερα τούτη την εκστρατεία συλλογής υπογραφών. Υπογράφοντας το « όλες και όλοι εμείς που θέλουμε να ζήσουμε σε μία, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο, δεσμευόμαστε να μην συμμετέχουμε σε κανενός …

Read More

Hade Gene Yürüyoruz!

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır. Onur yürüyüşleri kollektif olarak …

Read More