Hade Gene Yürüyoruz!

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır.

Onur yürüyüşleri kollektif olarak ve dayanışma içerisinde kamusal alanlara sahip çıkmak, ırkçılık, homofobi, bifobi, transfobi, seksizm, hetero + homo normativite ile mücadele etmek ve ayni zamanda milliyetçilik, kapitalizm, ataerki, militarizm, cinsiyet temelli şiddet ve seks işçilerinin veya hiv+ kişilerin damgalanmasına karşı çıkmaya yönelik bir araçtır. Tüm bu mücadeleler ortaktır ve bizlerin çoklu kimliklerinde buluşup kesişmektedir.

13 Mayıs Cumartesi günü, Lefkoşa Dereboyu Suitex önünde başlayıp Lefkeliler Hanı’nda son bulacak olan Onur Yürüyüşü’nü destekliyoruz ve orada olacağız. Bu yıl etkinliğin sloganı mücadeleye devam edeceğimiz üzerinden “Hade Gene” olarak belirlendi. Yürüyüş kollektif olarak çalışan, kendi kendine örgütlenmiş, açık toplantıların yapıldığı, hiyerarşik olmayan ve anti kapitalist bir yapıya sahip 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından organize edilen bir dizi etkinliğin bir parçasıdır.

antifa λευkoşa, Dayanışma and Syspirosi Atakton