11/8/17: Anti-Militarist Peace Operation 2017

ΕΝ

We are the solution – reunification! After many years and countless efforts, discussions and negotiations to resolve the Cyprus problem, we have seen very little. International negotiations and conflict resolution have proven to be ineffective and insufficient in bringing an end to the division of Cyprus. The latest failed attempt at Crans Montana has brought waves of disappointment and frustration among the people of Cyprus. For these reasons, we are determined to take matters into our hands and build the Cyprus we dream and envision. We demand the right of every person to live in Cyprus without the Cyprus problem, a problem which has overshadowed every other political affair. We demand the right to live together in peace, without the threat of war, without the shadow of arms. The culture of militarism contributes and enhances the division, while it also supports and perpetuates other oppressive structures related to nationalism, austerity policies, gender and sexuality, the destruction of the environment and our ecological and urban commons. Our aim is to create a federation from below, to continue working in order create and implement the structures that will create a united Cyprus. The time has come and circumstances require to bring the solution from below and the key towards this goal is a mass movement that will gain the support of the majority of the people. We call on all groups, unions, organizations and individuals to walk together, take up our responsibilities, correct our mistakes, and set a new path so that we can live in a united Cyprus. On August 11th, we are organising the ”Anti-Militarist Peace Operation” for the 8th time since 2010, reclaiming the true concept of ‘Peace Operation’: one that does not include weapons, hatred, force or death. Besides the concert and the party, this year’s action includes an open discussion which starts at 19.00. We invite individuals and groups to discuss our common actions and transform theory to reality in a massive, dynamic and confrontational way wherever and whenever circumstances require it.

TR

Kıbrıs sorununun çözümü için uzun yıllardır, sayısız çabalar, görüşmeler, müzakerelerden sonra, çok az sonuç gördük. Uluslararası müzakereler ve ‘çatışmaların çözümü’ mantığının, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü sonlandırmaları için sonuçsuz ve yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Crans Montana’daki son başarısız deneme, Kıbrıs’ın insanları arasında hayal kırıklığı ve bıkkınlığa sebep oldu. Bu sebeplerden dolayı, konuyu elimize almaya, hayalini kurduğumuz ve tahayyül ettiğimiz Kıbrıs’ı inşa etmeye kararlıyız. Her insanın Kıbrıs’ta, tüm diğer politik meselelerden daha fazla hayatımıza gölge düşürmüş olan Kıbrıs sorunu olmadan yaşama hakkını talep ediyoruz. Savaş tehdidi ve silahların gölgesi olmadan, barış içinde birlikte yaşama hakkını talep ediyoruz. Militarizm kültürü, bölünmeyi güçlendirerek katkı sağlar ve paralel olarak milliyetçilik, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, çevrenin ve ekolojik-kentsel ortak alanların tahrip edilmesi gibi meselelerle ilgisi olan diğer baskıcı yapıları destekler ve devamını sağlar. Hedefimiz, federasyonu aşağıdan inşa etmek ve birleşik bir Kıbrıs’ı oluşturacak yapıları kurmak ve uygulamak için çalışmaya devam etmektir. Zamanı geldi; koşullar, çözümü aşağıdan getirmemizi gerektiriyor ve bu hedefe yönelik kilit ise, insanların çoğunluğunun desteğini kazanacak bir kitle hareketidir. Tüm grupları, sendikaları, örgütleri ve kişileri bizimle birlikte yürümeye, sorumluluklarımızı üstlenmeye, yanlışlarımızı düzeltmeye ve birleşik bir Kıbrıs’ta yaşayabilmemiz için yeni bir yol çizmeye davet ediyoruz. 11 Ağustos’ta, 2010 yılından bu yana 8. kez ‘Anti-militarist Barış Harekatı’nı düzenleyerek, ‘barış harekatının silah, nefret, güç veya ölüm içermeyen gerçek anlamını yeniden talep ediyoruz. Bu yılki eylem, konser ve parti dışında saat 19.00’da başlayacak bir tartışmayı da içeriyor. Kişileri ve grupları ortak eylemlerimizi tartışmaya ve teoriyi koşullar gerektirdiği zaman kitlesel ve dinamik bir şekilde pratiğe dönüştürmeye davet ediyoruz.

ΕΛ

Μετά από πολλά χρόνια και αμέτρητες προσπάθειες, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ελάχιστα αποτελέσματα έχουμε δει. Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις και η λογική του conflict resolutionαποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και ανεπαρκείς για να σταματήσουν τη διαίρεση της Κύπρου. Η τελευταία αποτυχημένη απόπειρα στο Κρανς Μοντάναπροκάλεσε απογοήτευση και αγανάκτηση ανάμεσα στους ανθρώπους της Κύπρου. Για τους λόγους αυτούς, είμαστε αποφασισμένες/οι να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να οικοδομήσουμε την Κύπρο που ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε. Απαιτούμε το δικαίωμα κάθε ατόμου να ζει στην Κύπρο χωρίς κυπριακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που έχει επισκιάσει κάθε άλλη πολιτική υπόθεση. Απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε μαζί ειρηνικά, χωρίς την απειλή του πολέμου, χωρίς τη σκιά των όπλων. Η κουλτούρα του μιλιταρισμού συμβάλλει και ενισχύει τη διαίρεση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και διαιωνίζει άλλες καταπιεστικές δομές που σχετίζονται με τον εθνικισμό, το φύλο και τη σεξουαλικότητα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, των οικολογικών μας κοινών και των κοινών των πόλεων γενικότερα. Στόχος μας είναι να κτίσουμε την ομοσπονδία από τα κάτω, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φτιάξουμε και να εφαρμόσουμε τις δομές που θα δημιουργήσουν μια ενωμένη Κύπρο. Ήρθε η ώρα και οι περιστάσεις απαιτούν να φέρουμε τη λύση από τα κάτω και το κλειδί προς αυτό τον στόχο είναι ένα μαζικό κίνημα που θα κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Καλούμε όλες τις ομάδες, τα συνδικάτα, τις οργανώσεις και τα άτομα να πορευτούμε μαζί, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να ορίσουμε ένα νέο δρόμο,ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια ενωμένη Κύπρο. Στις 11 Αυγούστου διοργανώνουμε την 8η φορά από το 2010 την «Αντιμιλιταρική Ειρηνική Επιχείρηση», επαναδιεκδικώντας την πραγματική έννοια της «ειρηνικής επιχείρησης»: μία που δεν περιλαμβάνει όπλα, μίσος, δύναμη ή θάνατο. Εκτός από τη συναυλία και το πάρτι, η φετινή δράση περιλαμβάνει μια ανοιχτή συζήτηση που ξεκινά στις 19.00. Καλούμε άτομα και ομάδες να έρθουν να συζητήσουμε τις κοινές μας δράσεις και να μετατρέψουμε τη θεωρία σε πράξη με έναν μαζικό, δυναμικό και συγκρουσιακό τρόπο, όπου και όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις.

[facebook] [map]