Παρέμβαση στο PRIDE: Διεκδικούμεν φωνή, οργανωνούμαστεν, έν τους παρακαλούμεν

[english] Στες 28 του Μάη, απαντώντας στο κάλεσμα της Queer Cyprus Association, που δραστηριοποιείται στον βορρά, εσυμμετάσχαμεν στην “Πορεία Υπερηφάνειας” που εδιοργάνωσεν η accept ΛΟΑΤ Κύπρου στον νότο. Το κάλεσμαν …

Read More

Hade Gene Yürüyoruz!

Bizler için onur yürüyüşleri Stonewall başkaldırısının anması ve arzularımızın, cinsiyetlerimizin ve cinselliğimizin baskıcı sistemden, ataerkiden, ve hayatlarımızı şiddetle domine ederek metalaştıran kapitalizmden özgürleşme mücadelesi anlamını taşımaktadır. Onur yürüyüşleri kollektif olarak …

Read More

“Άτε πάλε!” Συμμετέχουμε στην διαδήλωση του Pride στις 13/5

Οι πορείες περηφάνιας είναι για μας πορείες μνήμης για την εξέγερση του Stonewall, για όλους τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για απελευθέρωση των επιθυμιών, των φύλων και των σεξουαλικοτήτων μας. …

Read More