Η Εντροπία 9 “Γλώσσες τζιαι Εκπαίδευση” κυκλοφόρησε!

Το νέον τεύχος του περιοδικό Εντροπία εκυκλόφορισε, τζιαι έσιει μεγάλον αφιέρωμα για τες Γλώσσες τζιαι την Εκπαίδευση. Μπόρετε να το εύρετε στον Κοινωνικό Χώρον Kaymakκιν. Το περιοδικόν διανέμεται ελεύθερα τζιαι δωρεάν, αλλά όσοι μπορούν να προσφέρουν μιαν ενδεικτικήν προσφορά των 2 ευρώ βοηθούν μας να καλύψουμεν το κόστος του τυπογραφείου. Περιεχόμενα Τεύχους ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΖΙΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 Γλώσσα και Πολιτική: σημειώσεις για τη σχέση εξουσίας και γλωσσικών... Continue Reading

Issue #8 of the Entropia magazine is released

The eighth issue of Syspirosi's periodical publication, Entropia is now available at Social Space Kaymakkin and its articles as well as a PDF version will soon be available on the magazine's website as well. The magazine is distributed for free, with optional donations which will help us cover the printing costs. While Entropia is mostly written in Standard Greek or Cypriot Greek,... Continue Reading

Κυκλοφόρησε το 8ο τεύχος του περιοδικού Εντροπία

Το 8ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης της Συσπείρωσης Ατάκτων είναι διαθέσιμο στον Κοινωνικό Χώρο Kaymakkin, ενώ σύντομα τα άρθρα και το PDF θα ανεβούν και στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν, με ελεύθερα καθοριζόμενη εισφορά για κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης. Τα περιεχόμενα του τεύχους: ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ On the Civil Partnership Act FAQ: feminist anarchoqueer reads Queer Συζητώντας το... Continue Reading