Η Εντροπία 9 “Γλώσσες τζιαι Εκπαίδευση” κυκλοφόρησε!

Το νέον τεύχος του περιοδικό Εντροπία εκυκλόφορισε, τζιαι έσιει μεγάλον αφιέρωμα για τες Γλώσσες τζιαι την Εκπαίδευση. Μπόρετε να το εύρετε στον Κοινωνικό Χώρον Kaymakκιν. Το περιοδικόν διανέμεται ελεύθερα τζιαι …

Read More