Φωτογραφίες από την διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών – 14/11