Το κίνημα δικαιωμάτων των ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία – Η κατάσταση στην Κύπρο

Image

Η “Απαλλαγή” _ παγκύπριο συμβούλιο προώθησης των δικαιωμάτων ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία _ μαζί με τη “Συσπείρωση Ατάκτων” προσεγγίζουν ζητήματα που προκύπτουν από ψυχιατρικές εμπειρίες διερευνώντας ιστορικά τη θολή γραμμή μεταξύ “λογικής” και “μη λογικής” αλλά και τις πολιτικές που έχουν διαμορφωθεί και διαμορφώνονται γύρω από το θέμα….

Πόσο διαφέρει η κυρίαρχη αντίληψη σήμερα στην Κύπρο από εκείνη της προστασίας από τους “μη κανονικούς” – αντίληψη που άρχισε να επικρατεί από τον μεσαίωνα;

Τι πέτυχαν ιστορικά μέχρι σήμερα τα κινήματα δικαιωμάτων των ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία ;