20 Χρόνια Ζαπατίστας

(english text follows)

– Γνωριμία με το κίνημα των Ζαπατίστας στο Μεξικό

Οι Ζαπατίστας, με βάση το Τσιάπας, ξεκίνησαν την ένοπλη εξέγερση τους την 1η Ιανουαρίου του 1994, ημέρα κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία NAFTA (βορειοαμερικάνικη συμφωνία ελεύθερης αγοράς), συμφωνία η οποία τα επόμενα χρόνια επρόκειτο να φέρει το 65% του πληθυσμού της χώρας κάτω από το όριο της φτώχειας και να διευρύνει το χάσμα φτωχών-πλουσίων.

20 χρόνια μετά την ένοπλη εξέγερση τους, οι Ζαπατίστας, έχουν δημιουργήσει τα δικά τους αυτόνομα συστήματα δικαιοσύνης, υγείας και παιδείας.
Η συντρόφισσα Μαρίνα Δημητριάδη μας παρουσιάζει το σημαντικό αυτό κίνημα του οποίου οι ιδέες επηρέασαν την ριζοσπαστική ελευθεριακή σκέψη σε όλο τον κόσμο.

Η Μαρίνα Δημητριάδου συμμετέχει στην ομάδα ” αδέσποτο σινάφι” στο Ρέθυμνο
(η παρουσίαση θα γίνει στα ελληνικά και θα υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά)

-Getting to know the Zapatistas movement in Mexico

Ζapatistas, based in Chiapas, begun their armed revolution on the 1st of January 1994, the day on which the NAFTA (northamerican free market agreement) entered into force. Τhe result of the NAFTA agreement was expected to bring 65% of the population below the poverty limit and widen the gap between the rich and the poor.

20 years after their armed revolution, Zapatistas have created their own autonomous justice, health and education systems.

Marina Dimitriadou will present this important movement the ideas of which have influenced radical libertarian thought all over the world.

Marina Dimitriadou participates in the group “αδέσποτο σινάφι” in Rethymno
(presentation will be in greek with on spot translation in english)