Αυτόνομο Σχολείο Ιούλη: Χαρτογραφώντας τα υπόγεια ρεύματα – Πρακτικές αντίστασης στο μιλιταρισμό νότια της πράσινης γραμμής

Το Αυτόνομο Σχολείο της Συσπείρωσης Ατάκτων για τον Ιούλη (Πέμπτη 28 Ιούλη, 19:30 στο Kaymakκιν) ασχολείται με το φαινόμενο της “φυγοστρατίας” ως μια υπόγεια πρακτική αντίστασης στην στρατοκρατία. Αποτελεί παρουσίαση του δοκιμίου με το ίδιο θέμα που δημοσιεύεται στην Εντροπία που κυκλοφορεί.

Μέσα που μια εθνογραφική προσέγγιση, συζητούμε για την κατασκευή τζιαι την ανάδυση του λεγόμενου «φαινομένου της φυγοστρατίας». Ενώ συνήθως η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα υποβιβάζει το ζήτημα στο επίπεδο του προσωπικού, η χρήση κάποιων θεωρητικών εργαλείων επιτρέπει μας να δούμε το ζήτημα στην συλλογική τζιαι πολιτική του βάση. Που τη μια, ως μια πρακτική της εξουσίας με σκοπό την ιατρικοποίηση τζιαι, ως εκ τούτου, αποπολιτικοποίηση της κοινωνικής δυσφορίας με τον στρατό. Που την άλλη, ως μια εξαπλούμενη κοινωνική πρακτική υπονόμευσης της υποχρεωτικής θητείας που αναπτύσσεται μέσα σε ένα κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο βαθκιά εθνικιστικό. Τζιαι κάπου μες την μέση, ένας αγώνας για να καταργήσουμε τον μιλιταρισμό τζιαι να ρίψουμε το τείχος μας.