Anti-militarist Barış Harekâtı 2016

[Ελληνικά] [English]

Anti-militarist barış Harekâtı, 2010 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde anti-militarizm, özgürlük ve bir arada yaşama ve var olma için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmektedir. Kıbrıslı Rum milliyetçilerin adanın kontrolünü ele alabilmek için yaptığı darbenin ardından Türkiye Cumhuriyeti, 14 Ağustos 1974 Ağustos’te Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ve istila etmiştir. Türk ordusu bu işgale ironik bir şekilde Barış Harekâtı demiştir. Bizler ise Barış Harekâtı sözünün karşılığını doğru bir biçimde kullanarak buna silahları, düşmanlığı, gücü ve ölümü katmadan yansıtmaya çalışmaktayız.


İki halkın liderlerinin hala daha bir anlaşmaya varamamaları Türk ordusunun yeşil hattın kuzeyindeki varlığını sürdürmesine neden olmaktadır. Ancak bizler mücadelemizi Kıbrıs’ı; askerlerden, milliyetçilikten, ırkçılıktan, seksistlikten ve her türlü köktendinci akımdan arındırmak adına devam ettirmekteyiz.


1963 yılından beridir adamızda olağanüstü hal devam etmektedir. Kıbrıs’ın güneyindeki ekonomik kriz ve kuzeyindeki Türk ordusunun işgali; adanın güney ve kuzeyindeki idari güçlerin bu olağanüstü hali yenilemek ve daha fazla anti-demokratik koşullar yaratarak, insan hakları ve özgürlüğü sınırlamak için bahaneler yaratmalarına sebep olmaktadır.
Bizler yeşil hattın iki tarafındaki Kıbrıslılar olarak; adadaki bütün ordulara karşı direnenleri ve Barış Harekâtının gerçek karşılığını doğru biçimde yansıtmak isteyen herkesi direnişe çağırırız. Hade, bizimle tüm baskılara ve güçlere karşı direnişe katılın. Herkesi adanın askersizleştirilmesi; Türk, Yunan, İngiliz, Birleşmiş Milletler ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki ve güneyindeki Kıbrıslı ordulardan arındırılması için dayanışmaya çağırırız.

Anti-Militarist Barış Harekâtı / Αντιμιλιταριστική Ειρηνική Επιχείρηση