Κομμάτιν κομμάτιν εννά ρίψουμεν το τείχος

[english] [türkçe] Στις 23 Απριλίου 2003, 14 χρόνια πριν, άνοιξε το πρώτο οδόφραγμα στην περιοχή του Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία. Η διάνοιξη του οδοφράγματος κατέρριψε τη ρητορική των εθνικιστών και …

Read More